Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi alapelveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Az IT-Futár Kft  kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően a itfutar.hu felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. 

 

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a itfutar.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az IT-futár Kft  kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az IT-Futár Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Szolgáltató adatai:

  • IT-FUTÁR Kft.
  • 6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 24..
  • Mobil: (20) 3956949  Email: info@laptopkirakat.hu
  • Cégjegyzék: 03-09-115543
  • Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága
  • Adószám: 14177873-2-03
  • Bank: Fókusz Takarékszöv. 51700100-11077633
  • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54548/2012.
  • Szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: iroda@tarhely.eu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.tarhely.eu